Studzienka Jankowicka – miejsce sakralne z ołtarzem ku czci Matki Najświętszej z Lourdes, grobem księdza Walentego, źródłem wody uzdrawiającej i grotą pustelnika, położone w lesie pomiędzy Marklowicami a Jankowicami.
Miejsce to nazwano "Studzienką" od słowa 'studzić' – 'ochładzać'. Historia Studzienki Jankowickiej nawiązuje do wydarzeń historycznych opartych na podaniach ludowych dotyczących wojen husyckich i historii ks. Walentego zabitego przez Husytów w 1433 r. Przed II Wojną Światową w Studzience (a dokładniej w jednej z jej grot) zamieszkiwał pustelnik, Izydor Mirek. W opinii publicznej był człowiekiem niezwykle pobożnym i uprzejmym. Sprzątał Studzienkę i przewodził modlitwom w trakcie pielgrzymek, utrzymywał się z datków wiernych. Ze składek pielgrzymów ufundował dzwon na potrzeby sanktuarium w Studzience. Współcześnie Studzienka stanowi miejsce docelowe dla ludzi szukających ciszy i wytchnienia. Przybywają tutaj na rowerach, pieszo, samochodami i różnymi innymi środkami lokomocji (konno, quady, powozy). Pamięć o wydarzeniach z XV wieku kultywują mieszkańcy Marklowic i Jankowic. Często odbywają się tutaj uroczystości kościelne organizowane przez parafię Bożego Ciała w Jankowicach. Ponadto festyny i różne spotkania. W okresie od maja do października odbywają się tutaj wieczorne nabożeństwa Fatimskie ze świecami.