Krzyż kamienny Pasja,
ul. Goplany 42, z 1960 roku (figury wcześniejsze). Krzyż został ufundowany przez gospodarza posesji Antoniego Kotulę w intencji szczęśliwego powrotu z robót przymusowych po latach okupacji. Wykonawcą był Kamieniarz K. Węgrzyk z Radlina.