Strona została utworzona przez Gminę Marklowice, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt grantowy: Nasze Skarby - popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa obszaru Morawskich Wrót.