Krzyż kamienny kapliczkowy, ul. Wyzwolenia 133//Porzeczkowa z 1908 roku.
Ufundowany przez rodzinę Kroemerów, która prowadziła ostatni, działający jeszcze w tym czasie w Marklowicach Dolnych młyn. Młyn napędzany turbiną wodną znajdował się poniżej krzyża obok mostu na młynówce.