Krzyż kamienny kapliczkowy, ul. Świerkowa/Wyzwolenia z 1887 roku.
Ufundowany przez rodzinę Twardzik z Marklowic Górnych. Z mapy katastralnej Marklowic Górnych i Wilczka, rysowanej przez mierniczego Stocka wynika, że zabudowania mieszkalne i gospodarcze znajdowały się obok krzyża.