Krzyż kamienny kapliczkowy z 1881 roku,
ul. Szymanowskiego 62. Najstarszy tego typu obiekt na terenie Gminy Marklowice. Nieznani są fundatorzy tego kamiennego krzyża. W roku 1998 podczas renowacji odkryto datę fundacji – rok 1881. Krzyż wykonał warsztat kamieniarski Franza Kokeša z Raciborza.