Pomnik Więźniów Oświęcimskich KL Auschwitz-Birkenau,
ul. Cmentarna, z 1978 r. Pomnik upamiętniający ewakuację więźniów oświęcimskich, w czasie której zostali zamordowani więźniowie KL Auschwitz – Birkenau. Na pamiątkowej tablicy został umieszczony napis: „Miejsce uświęcone krwią więźniów oświęcimskich w czasie ewakuacji hitlerowskiej w styczniu 1945r.”. Zbiorowa mogiła 7 więźniów położona obok cmentarza parafialnego – przed wejściem na cmentarz.