Skrzyżowanie ulic Wyzwolenia i Krakusa.
Postument pochodzi z 1905 roku, natomiast pozostałe fragmenty krzyża z lat 60.tych XX wieku. Krzyż zafundowały rodziny Białas i Skupień w 1905 r. Nieznana jest intencja tej fundacji. Wykonany przez kamieniarza K. Siedlaczka
z Raciborza.