„Samorządność lokalna, jest ogromnym darem dla tych,
którzy w niej uczestniczą oraz potrafią z niej umiejętnie korzystać”


Tadeusz Chrószcz

Reforma administracji publicznej i pierwsze wolne, demokratyczne wybory do samorządów w 1990 roku dały szansę Marklowicom na powrót do Statusu samodzielnej gminy. Z perspektywy mijających właśnie 25 lat istnienia marklowickiego samorządu widoczne są pozytywne przemiany naszej lokalnej rzeczywistości. W równym stopniu tworzone są rzeczy nowe, jak i otacza się troską dorobek przeszłości.
Dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota” przygotowano foto-album ukazujący najważniejsze obiekty historyczne, kulturalne i przyrodnicze zlokalizowane w gminie Marklowice, w zdecydowanej większości położone przy wytyczonej i oznakowanej trasie rowerowej Trakt Marklowicki.
Mamy nadzieję, że zawartość albumu - fotografie i garść informacji na temat przedstawionych obiektów zachęci Państwa do kontynuacji przygody związanej z poznawaniem naszych historycznych i przyrodniczych skarbów.

Zapraszamy do Marklowic!

Materiały opracowany przez Gminę Marklowice, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt grantowy: Nasze Skarby - popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa obszaru Morawskich Wrót.