Drewniany krzyż przy Wielidrodze.

Z krzyżem związana jest legenda, która sięga XV wieku. Według ludowego podania, w okolicy krzyża znajdowała się miejscowość Bijasowice,
dokąd do chorej podążał z wiatykiem ks. Walenty z Rybnika. Uciekając przed Husytami zginął w Studzience. Wieś Bijasowice została spalona.
Obecny krzyż dębowy pochodzi z połowy XIX wieku. Krzyż jest świadkiem katastrofy amerykańskiego bombowca B-17G, który rozbił się w dniu 26 grudnia 1944 roku w odległości kilkuset metrów.
W krzyżu jest wiele przestrzelin z okresu końcowego II wojny światowej, gdy w miesiącu marcu 1945 roku przechodziły wojska radzieckie.