Krzyż kamienny kapliczkowy,
ul. Goplany 2. Wybudowany w 1889 roku. Fundatorami krzyża byli Jan Rduch i jego żona Paulina, z domu Mika. Pierwotna inskrypcja w języku niemieckim została starta w latach 40 – 50-tych XX wieku.